KS Future Investin kotisivu

Tietosuojaseloste

KS Future Invest Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot asiakkaalta itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Käytämme sivuston kävijätietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Markkinointiviestintä

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:
Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
Google Remarketing – lisätietoa: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

Varsinaisten henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä jäljempänä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan KS Future Investin työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa  tiloissa.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää jäljempänä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. (*

Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä. (*

 Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä. (*

 Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. (*

    Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella. (*

    Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista. (*

    Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

KS Future Invest Oy

Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen:

nina.saarinen@ksfi.fi

tai postitse osoitteeseen:

Korppaanmäentie 12 B 24, 00300 HKI

Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viikon kuluessa KS Future Invest Oy:n nettisivuille osoitteeseen www.ksfi.fi. 
Päivitetty 22.11.2019 

*) kaikissa kohdissa henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla: liittämällä mukaan 2 esteettömän todistajan oikeaksi todistettu jäljennös virallisesta henkilötodistuksesta: passi, ajokortti tai poliisin myöntämä henkilökortti. Jos lähetät pyynnän sähköpostilla, liitä mukaan skannattu kopio.

Call Now ButtonOta yhteyttä!